Archiv rubriky: Zajímavosti a nezařazené

Rok Kovové Krysy 25. ledna 2020

Rok 2020 je rokem Kovové Krysy, začne 25. ledna 2020 a končí 11. února 2021. Je to první rok nového dvanáctiletého cyklu, který přinese příležitost k novým začátkům, kdy po Zemském Vepři, který je v čínském horoskopu posledním znamením přichází aktivní Krysa, která je jeho pravým opakem. Vláda Krysy bude spojena s prvkem Kovu s Yangovou polaritou. Kov je tvořivý element, který silně působí na vůli a životní energii, je prvkem řádu a pořádku, přináší sílu, jasnost a elegantní řešení, umocňuje spolehlivost a stabilitu.

Krysa je velmi aktivní znamení a přeje naplnění stanovených cílů a snů, je charismatická, vášnivá, praktická a pracovitá. Bude vybízet k vystoupení z komfortní zóny a zapracování na vlastním růstu. Krysa je energická, vynalézavá a přizpůsobivá, dokáže najít cestu z nesnází a přizpůsobit se jiným podmínkám. Nebude přát lenochům ani těm, kteří se bojí stát si za svým a postrádají asertivitu. Dynamický rok plný výzev však bude také náročný a vyčerpávající. Jako protiváhu je vhodné dopřát si kulturu, případně uvolnit mysl přebujelou nápady a plány při pohybových aktivitách nebo meditaci.

Bojová umění a význam Kung-fu

Kung-fu (Gong-fu) je výraz, který označuje dosažení vysoké dovednosti, zručnosti nebo mistrovství získané prostřednictvím dlouhodobé, namáhavé a usilovné práce, kde Kung znamená práci, úsilí, snahu a fu znamená čas nebo něco, čeho člověk dosáhne.

V čínských bojových uměních je tedy dosažená úroveň Kung-fu výsledkem času a vynaloženého úsilí, které každý student stráví rozvíjením a zdokonalováním svého bojového umění, spojené s tichou seberealizací, pokorou a s tradicemi.

Když si nebudete všímat vašeho Kung-fu jeden den, tak Kung-fu si vás nebude všímat dva dny.

Rok Zemského Vepře 5. února 2019

Rok Zemského Vepře začíná dne 5. února 2019 a potrvá až do 24. ledna 2020. Předchozímu čínskému roku propůjčil svou tvář Zemský Pes, který odpovídal za období hojnosti, zlepšení mezilidských vztahů a celkové odvahy. Rok Vepře je v tomto ohledu obdobím zklidňujícím a mírnějším, než uplynulý rok Zemského Psa. Dominantním prvkem bude element Země s Yinovou polaritou, jehož následkem bude stabilizace. Rok Zemského Vepře nám přinese vlnu štěstí a bohatství.

Vepř je pozitivní, činorodý a aktivní, je také poctivý, svědomitý, upřímný a zdvořilý a tak na sebe v tomto roce přitáhne úspěch téměř v každé oblasti života. Pravda je pro něho zákon, lež se mu příčí. Svou originalitou a tvůrčím úsilím budou tedy mít navrch zejména ti, kteří v něčem vynikají a své činnosti se věnují poctivě a dlouhodobě. Vepř povzbuzuje cestování, pobyt v přírodě a také zaměření na pohyb a zvýšení fyzické aktivity. Díky Vepři mohou všichni letos zaznamenat zlepšení zdraví. Kvůli příliš uvolněné atmosféře roku 2019 bude však nutná askeze a přísnost k sobě samému.