Archiv rubriky: Cvičení Tišnov

Změny cvičení březen a duben 2023

Březen 2023

Cvičení Tai Chi Chuan a Chi Kung Brno-Jundrov v úterý 14.3.2023 a Tišnov ve čtvrtek 16.3.2023 se nekoná. Další cvičení pokračuje jako obvykle od úterý 21.3.2023.

Trénink sebeobrany pro děti a mládež v Tišnově ve čtvrtek 16.3.2023 se nekoná. Další trénink sebeobrany pokračuje od čtvrtka 23.3.2023.


Duben 2023

Trénink sebeobrany v Tišnově ve čtvrtek 6.4.2023 se nekoná. Další trénink sebeobrany pokračuje od čtvrtka 13.4.2023.

Kurz Tai Chi a Chi Kung Tišnov od 19.1.2023

Nové zájemce o cvičení Tai Chi Chuan v Tišnově a o cvičení Chi Kung v Tišnově budeme přijímat do kurzu pro začátečníky od čtvrtka 19. ledna 2023 a dále pak průběhu měsíce ledna a února 2023.


Kurz Tai Chi Chuan bude probíhat v období únor – červen 2023, obsahem kurzu jsou základy systému Tai Chi Chuan, základní aplikace a sebeobrana.

Cvičení Tai Chi Chuan je fyzicky náročnější, vše probíhá s důrazem na dlouhodobý rozvoj bojových schopností, vyžaduje pravidelnou účast a samostatné soustavné opakování.

Vyzkoušet si cvičení a přihlásit se můžete na pravidelném cvičení ve čtvrtek 17:30 hod – 19:15 hod, prvního cvičení je možné se zúčastnit nezávazně.


Kurz Chi Kung bude probíhat v období únor – červen 2023, obsahem kurzu jsou tradiční cvičení zaměřená na správné držení těla, uvolnění, koncentraci a speciální techniky pro rozvoj vnitřní energie.

Vyzkoušet si cvičení a přihlásit se můžete na pravidelném cvičení ve čtvrtek 19:30 hod – 20:30 hod, první lekce je možné se zúčastnit nezávazně.


Podrobnosti viz. www.taichi-yang.cz/cviceni.

Tai Chi a Chi Kung prosinec 2022 a leden 2023

Poslední cvičení Tai Chi Chuan a Chi Kung Brno v prosinci 2022 proběhne v úterý dne 20.12.2022. V lednu 2023 začneme od úterý dne 3.1.2023.

Poslední cvičení Tai Chi Chuan a Chi Kung Tišnov v prosinci 2022 proběhne ve čtvrtek dne 22.12.2022. V lednu 2023 začneme od čtvrtka dne 5.1.2023.

Pro všechny účastníky našich tréninků Brno / Tišnov je možná náhrada cvičení v Tišnově / v Brně.


Nové zájemce o cvičení Tai Chi Chuan a Chi Kung Brno-Jundrov a Tišnov budeme přijímat do kurzu pro začátečníky od 17. ledna 2023.