Archiv rubriky: Cvičení Brno-Jundrov

Změny cvičení březen a duben 2023

Březen 2023

Cvičení Tai Chi Chuan a Chi Kung Brno-Jundrov v úterý 14.3.2023 a Tišnov ve čtvrtek 16.3.2023 se nekoná. Další cvičení pokračuje jako obvykle od úterý 21.3.2023.

Trénink sebeobrany pro děti a mládež v Tišnově ve čtvrtek 16.3.2023 se nekoná. Další trénink sebeobrany pokračuje od čtvrtka 23.3.2023.


Duben 2023

Trénink sebeobrany v Tišnově ve čtvrtek 6.4.2023 se nekoná. Další trénink sebeobrany pokračuje od čtvrtka 13.4.2023.

Nábor do kurzu Tai Chi Brno od 17.1.2023

Nové zájemce o cvičení Tai Chi Chuan v Brně-Jundrov budeme přijímat do kurzu pro začátečníky od úterý 17. ledna 2023 a dále pak průběhu měsíce ledna a února 2023.

Kurz bude probíhat v období únor – červen 2023, obsahem kurzu jsou základy systému Tai Chi Chuan, základní aplikace a sebeobrana.

Cvičení Tai Chi Chuan je fyzicky náročnější, vše probíhá s důrazem na dlouhodobý rozvoj bojových schopností, vyžaduje pravidelnou účast a samostatné soustavné opakování.

Vyzkoušet si cvičení a přihlásit se můžete na pravidelném cvičení v úterý 17:30 hod – 19:00 hod, prvního cvičení je možné se zúčastnit nezávazně.

Podrobnosti viz. www.taichi-yang.cz/cviceni.

Nábor do kurzu Chi Kung Brno leden 2023

Nové zájemce o cvičení Chi Kung v Brně-Jundrov budeme přijímat do kurzu pro začátečníky od úterý 17. ledna 2023 a dále pak průběhu měsíce ledna a února 2023.

Kurz bude probíhat v období únor – červen 2023, obsahem kurzu jsou tradiční cvičení zaměřená na správné držení těla, uvolnění, koncentraci a speciální techniky pro rozvoj vnitřní energie.

Vyzkoušet si cvičení a přihlásit se můžete na pravidelném cvičení v úterý 19:30 hod – 20:30 hod, první lekce je možné se zúčastnit nezávazně.

Podrobnosti viz. www.taichi-yang.cz/cviceni.