Rok Dřevěného Draka 10. února 2024

Rok Dřevěného Draka začíná 10. února 2024 a skončí 28. ledna 2025, vláda Vodního Zajíce tak předá své pomyslné žezlo Dřevěnému Drakovi. Nestálost vody, která s sebou strhává vše nepotřebné, vystřídá energie síly, prosperity, růstu a transformace. Drak je ztělesněním Yangového principu, vládne velmi pevnou rukou a dobře ví, jak dosáhnout úspěchu bez zbytečných ztrát. Rovněž element dřeva je spojován s jistotami a stabilitou, novými začátky a pokrokem.

Drak vždy přichází proto, aby skoncoval se všemi nepravostmi a nastolil nový řád a harmonii, umožní nespočet příležitostí k růstu, umí mimořádným způsobem podpořit kreativitu a zapálení pro věc, schopnost překonat přežité a zaujmout nové, odvážné netradiční postoje. Drak nabízí jedinečnou možnost dovést vše do zdárného konce a k tomu poskytne veškerou potřebnou energii. Jen je třeba jít naproti svým záměrům a nečekat stále na vhodnou dobu.