Kurz Tai Chi a Chi Kung Brno-Jundrov únor 2024

Nové zájemce o cvičení Tai Chi Chuan v Brně-Jundrov a o cvičení Chi Kung v Brně-Jundrov budeme přijímat do kurzu pro začátečníky v průběhu měsíce února 2024.


Kurz Tai Chi Chuan bude probíhat v období únor – červen 2024, obsahem kurzu jsou základy systému Tai Chi Chuan, základní aplikace a sebeobrana.

Cvičení Tai Chi Chuan je fyzicky náročnější, vše probíhá s důrazem na dlouhodobý rozvoj bojových schopností, vyžaduje pravidelnou účast a samostatné soustavné opakování.

Vyzkoušet si cvičení a přihlásit se můžete na pravidelném cvičení v úterý 17:30 hod – 19:00 hod, prvního cvičení je možné se zúčastnit nezávazně.


Kurz Chi Kung bude probíhat v období únor – červen 2024, obsahem kurzu jsou tradiční cvičení zaměřená na správné držení těla, uvolnění, koncentraci a speciální techniky pro rozvoj vnitřní energie.

Vyzkoušet si cvičení a přihlásit se můžete na pravidelném cvičení v úterý 19:30 hod – 20:30 hod, první lekce je možné se zúčastnit nezávazně.

Podrobnosti viz. www.taichi-yang.cz/cviceni.

Rok Dřevěného Draka 10. února 2024

Rok Dřevěného Draka začíná 10. února 2024 a skončí 28. ledna 2025, vláda Vodního Zajíce tak předá své pomyslné žezlo Dřevěnému Drakovi. Nestálost vody, která s sebou strhává vše nepotřebné, vystřídá energie síly, prosperity, růstu a transformace. Drak je ztělesněním Yangového principu, vládne velmi pevnou rukou a dobře ví, jak dosáhnout úspěchu bez zbytečných ztrát. Rovněž element dřeva je spojován s jistotami a stabilitou, novými začátky a pokrokem.

Drak vždy přichází proto, aby skoncoval se všemi nepravostmi a nastolil nový řád a harmonii, umožní nespočet příležitostí k růstu, umí mimořádným způsobem podpořit kreativitu a zapálení pro věc, schopnost překonat přežité a zaujmout nové, odvážné netradiční postoje. Drak nabízí jedinečnou možnost dovést vše do zdárného konce a k tomu poskytne veškerou potřebnou energii. Jen je třeba jít naproti svým záměrům a nečekat stále na vhodnou dobu.