Nábor do kurzu Tai Chi Brno od 8.9.2020

Nové zájemce o cvičení vnitřního bojového umění Tai Chi Chuan v Brně budeme přijímat do kurzu pro začátečníky od úterý 8. září 2020 a dále pak průběhu měsíce září a října 2020.

Kurz bude probíhat v období září 2020 – leden 2021, obsahem kurzu jsou tradiční cvičení zaměřená na uvolnění, zlepšení rovnováhy a aplikace sebeobranných technik.

Vše provádíme podle komplexního systému, který zahrnuje cvičení dlouhé sestavy a cvičení ve dvojicích, kde se každý může naučit používat základní elementy a další principy pro správné uvolnění těla a mysli, vnímání a propojení celého těla při provádění plynulého nepřerušovaného střídání pohybu a klidu, vedoucí k volnému proudění vnitřní energie. Toto pravidelné cvičení pak všem přináší benefity ve formě zlepšení zdraví, dobrou fyzickou kondici a vnitřní klid.

Vyzkoušet si cvičení a přihlásit se můžete na pravidelném tréninku v úterý 17:30 hod – 19:00 hod. První lekce je možné se zúčastnit nezávazně.

Podrobnosti viz. www.taichi-yang.cz/cviceni.