Přihlášky sebeobrana září 2018

Přihlašování do sebeobrany pro děti a mládež od 10 let v Tišnově, na školní rok 2018/2019, bude probíhat na začátku září 2018.

Do sebeobrany se lze přihlásit elektronicky přes www.svcinspiro.cz nebo osobně v kanceláři Inspira. Podrobnosti budou zveřejněny koncem srpna 2018.

Tréninky budou probíhat ve čtvrtek 16:00 hod – 17:30 hod. Z kapacitních důvodů bude počet účastníků omezen.