Použití Tai Ji Quan pro boj

Použití Tai Ji Quan pro boj je odlišné od jiných bojových umění, protože je založené na přilnutí a vnímání, kdežto boj podle jiných bojových umění trpí nedostatkem cítění. Pokud jsou bojovníci příliš daleko od sebe, tak na sebe nemohou dosáhnout. Ale pokud jsou příliš blízko, tak se navzájem popadnou a silnější vyhraje.

Pokud jsi pochopil vnímající energii, tak znáš sto způsobů, jak bojovat. Ale pokud Ting Jin neznáš, tak i kdybys znal spousty technik, nebudeš schopen je použít.

Nejdříve musíme poznat sami sebe, abychom byli schopni poznat druhé, a potom, i když vyrazíme později, přesto jsme schopni dojít k cíli dříve než ostatní. Ting Jin v Tai Ji Quan je schopností poznat svého protivníka. Když se přilepím k protivníkovi a on se nepohne, tak se nepohnu ani já; když se však pohne trochu, tak já se pohnu první. On pak bude odražen. Pokud někdo nerozvine Ting Jin, tak nemůže bojovat.

(Tai Ji Quan – Otázky a odpovědi, nakladatelství Temple, autor Chen Wei-ming, žák Mistra Yang Cheng-fu)