Rok Kovového Buvola 12. února 2021

Rok Kovového Buvola začíná 12. února 2021 a končí 31. ledna 2022. Kovová energie Krysy ovlivnila mnoho životů a v minulém roce Kovová Krysa skutečně dostála své energii. Rok Kovového Buvola bude spojen s prvkem Kovu s Yinovou polaritou. Kovu Yin odpovídají v těle plíce, a proto je třeba si uvědomit, že dech je společné a jednotné médium, které sdílí všechny živé bytosti. Kov Yin je formovatelný a není tak tvrdě agresivní jako Kov Yang, má ale společné téma, kterými jsou bezpečí a společnost.

Kovový Buvol je znamení stálé, vytrvalé a pracovité. Má smysl pro pořádek, řád a je konzervativní. Svými schopnostmi a pílí je příkladem všem ostatním. Pokud lidská společnost potřebuje skutečné tahouny, kteří její vývoj někam posunou, pak rok Kovového Buvola rozvine tyto vlastnosti u mnohých z nás. Tento rok lze také využít k odstranění nevhodných návyků, Buvol zařídí, že nový zavedený návyk vydrží. Ke kovu patří téma očisty, doporučují se očistné půsty, očista domova, zbavení se přebytečných věcí, ať již ve formě předmětů nebo neplodných vazeb. Důležité je soustředit se na vztahy se svými nejbližšími, rozvíjet je a upevňovat, soustředit se na to, co už máme, vylepšit to a prohloubit.