Rok Zemského Vepře 5. února 2019

Rok Zemského Vepře začíná dne 5. února 2019 a potrvá až do 24. ledna 2020. Předchozímu čínskému roku propůjčil svou tvář Zemský Pes, který odpovídal za období hojnosti, zlepšení mezilidských vztahů a celkové odvahy. Rok Vepře je v tomto ohledu obdobím zklidňujícím a mírnějším, než uplynulý rok Zemského Psa. Dominantním prvkem bude element Země s Yinovou polaritou, jehož následkem bude stabilizace. Rok Zemského Vepře nám přinese vlnu štěstí a bohatství.

Vepř je pozitivní, činorodý a aktivní, je také poctivý, svědomitý, upřímný a zdvořilý a tak na sebe v tomto roce přitáhne úspěch téměř v každé oblasti života. Pravda je pro něho zákon, lež se mu příčí. Svou originalitou a tvůrčím úsilím budou tedy mít navrch zejména ti, kteří v něčem vynikají a své činnosti se věnují poctivě a dlouhodobě. Vepř povzbuzuje cestování, pobyt v přírodě a také zaměření na pohyb a zvýšení fyzické aktivity. Díky Vepři mohou všichni letos zaznamenat zlepšení zdraví. Kvůli příliš uvolněné atmosféře roku 2019 bude však nutná askeze a přísnost k sobě samému.