Archiv rubriky: Zajímavosti a nezařazené

Rok Zemského Psa 16. února 2018

Rok Zemského Psa začíná podle čínského kalendáře 16. února 2018 a končí 4. února 2019. Minulý rok Ohnivého Kohouta byl charakteristický svým zaměřením na klid, kreativitu a úspěch, kterým ale předcházela tvrdá práce a píle. Následujících dvanáct měsíců bude ve znamení spravedlnosti a vědění a to jak osobní, tak společenské. Dařit se totiž bude nejenom jedincům, ale také celé lidské společnosti.

Pes je zodpovědný, čestný a spolehlivý, je symbolem odvahy, věrnosti a ochoty bojovat za správnou věc, je citlivý a vnímavý ke svému okolí. Pes je však také etické a idealistické znamení. Jeho spojencem a spoluvládcem pro rok 2018 bude Yangová Zem. Rok Zemského Psa tak slibuje zlepšení sociálních, ekonomických i kulturních poměrů. Bude ve znamení všeobecného zájmu, dobra a odvahy. Hlavním tématem se v tomto roce stane etické zacházení a štědrost.

San Shou – bojové techniky v Tai Ji Quan

Sestava v Tai Ji Quan má víc než 70 pozic, které jsou všechny použitelné pro boj. Ale pokud jsou vhodné pro boj, tak proč vlastně cvičíme Tui Shou? Protože boj v Tai Ji Quan musí být založen na vnímající energii (Ting Jin), vytvořené v Tui Shou. Teprve potom, co získáme tuto energii, jsme schopni správně používat techniky ve volném boji. Pokud nejsi schopen přilepit se ke svému protivníkovi, potom nepoznáš Ting Jin a tvůj volný boj bude stejný jako ve vnějších stylech. Nebude plynulý, ale rozfázovaný, a tak bude každý pohyb špatný.

V Klasických textech se praví: „Díky schopnosti správného kontaktu jste schopni postupně pochopit Jin a od pochopení Jin vede cesta k osvícení.“

Z toho je jasně vidět, že schopnost správného kontaktu s protivníkem je první úrovní. Vnímání energie je úrovní druhou. Schopnost kontaktu není nijak složitá, ale naučit se vnímání energie je mnohem těžší.

(Tai Ji Quan – Otázky a odpovědi, autor Chen Wei-ming, žák Mistra Yang Cheng-fu)

Použití Tai Ji Quan pro boj

Použití Tai Ji Quan pro boj je odlišné od jiných bojových umění, protože je založené na přilnutí a vnímání, kdežto boj podle jiných bojových umění trpí nedostatkem cítění. Pokud jsou bojovníci příliš daleko od sebe, tak na sebe nemohou dosáhnout. Ale pokud jsou příliš blízko, tak se navzájem popadnou a silnější vyhraje.

Pokud jsi pochopil vnímající energii, tak znáš sto způsobů, jak bojovat. Ale pokud Ting Jin neznáš, tak i kdybys znal spousty technik, nebudeš schopen je použít.

Nejdříve musíme poznat sami sebe, abychom byli schopni poznat druhé, a potom, i když vyrazíme později, přesto jsme schopni dojít k cíli dříve než ostatní. Ting Jin v Tai Ji Quan je schopností poznat svého protivníka. Když se přilepím k protivníkovi a on se nepohne, tak se nepohnu ani já; když se však pohne trochu, tak já se pohnu první. On pak bude odražen. Pokud někdo nerozvine Ting Jin, tak nemůže bojovat.

(Tai Ji Quan – Otázky a odpovědi, nakladatelství Temple, autor Chen Wei-ming, žák Mistra Yang Cheng-fu)