Archiv rubriky: Zajímavosti a nezařazené

Rok Zemského Vepře 5. února 2019

Rok Zemského Vepře začíná dne 5. února 2019 a potrvá až do 24. ledna 2020. Předchozímu čínskému roku propůjčil svou tvář Zemský Pes, který odpovídal za období hojnosti, zlepšení mezilidských vztahů a celkové odvahy. Rok Vepře je v tomto ohledu obdobím zklidňujícím a mírnějším, než uplynulý rok Zemského Psa. Dominantním prvkem bude element Země s Yinovou polaritou, jehož následkem bude stabilizace. Rok Zemského Vepře nám přinese vlnu štěstí a bohatství.

Vepř je pozitivní, činorodý a aktivní, je také poctivý, svědomitý, upřímný a zdvořilý a tak na sebe v tomto roce přitáhne úspěch téměř v každé oblasti života. Pravda je pro něho zákon, lež se mu příčí. Svou originalitou a tvůrčím úsilím budou tedy mít navrch zejména ti, kteří v něčem vynikají a své činnosti se věnují poctivě a dlouhodobě. Vepř povzbuzuje cestování, pobyt v přírodě a také zaměření na pohyb a zvýšení fyzické aktivity. Díky Vepři mohou všichni letos zaznamenat zlepšení zdraví. Kvůli příliš uvolněné atmosféře roku 2019 bude však nutná askeze a přísnost k sobě samému.

Rok Zemského Psa 16. února 2018

Rok Zemského Psa začíná podle čínského kalendáře 16. února 2018 a končí 4. února 2019. Minulý rok Ohnivého Kohouta byl charakteristický svým zaměřením na klid, kreativitu a úspěch, kterým ale předcházela tvrdá práce a píle. Následujících dvanáct měsíců bude ve znamení spravedlnosti a vědění a to jak osobní, tak společenské. Dařit se totiž bude nejenom jedincům, ale také celé lidské společnosti.

Pes je zodpovědný, čestný a spolehlivý, je symbolem odvahy, věrnosti a ochoty bojovat za správnou věc, je citlivý a vnímavý ke svému okolí. Pes je však také etické a idealistické znamení. Jeho spojencem a spoluvládcem pro rok 2018 bude Yangová Zem. Rok Zemského Psa tak slibuje zlepšení sociálních, ekonomických i kulturních poměrů. Bude ve znamení všeobecného zájmu, dobra a odvahy. Hlavním tématem se v tomto roce stane etické zacházení a štědrost.

San Shou – bojové techniky v Tai Ji Quan

Sestava v Tai Ji Quan má víc než 70 pozic, které jsou všechny použitelné pro boj. Ale pokud jsou vhodné pro boj, tak proč vlastně cvičíme Tui Shou? Protože boj v Tai Ji Quan musí být založen na vnímající energii (Ting Jin), vytvořené v Tui Shou. Teprve potom, co získáme tuto energii, jsme schopni správně používat techniky ve volném boji. Pokud nejsi schopen přilepit se ke svému protivníkovi, potom nepoznáš Ting Jin a tvůj volný boj bude stejný jako ve vnějších stylech. Nebude plynulý, ale rozfázovaný, a tak bude každý pohyb špatný.

V Klasických textech se praví: „Díky schopnosti správného kontaktu jste schopni postupně pochopit Jin a od pochopení Jin vede cesta k osvícení.“

Z toho je jasně vidět, že schopnost správného kontaktu s protivníkem je první úrovní. Vnímání energie je úrovní druhou. Schopnost kontaktu není nijak složitá, ale naučit se vnímání energie je mnohem těžší.

(Tai Ji Quan – Otázky a odpovědi, autor Chen Wei-ming, žák Mistra Yang Cheng-fu)