Nábor do kurzu Tai Chi Brno Komín od 4.9.2018

Nové zájemce o cvičení vnitřního bojového umění Tai Chi Chuan v Brně Komín budeme přijímat do kurzu pro začátečníky od úterý 4. září 2018 a dále pak průběhu měsíce září a října 2018.

Kurz bude probíhat v období září 2018 – leden 2019, obsahem kurzu jsou tradiční cvičení zaměřená na uvolnění, zlepšení rovnováhy a aplikace sebeobranných technik.

Vše probíhá podle komplexního systému, který zahrnuje cvičení dlouhé sestavy a cvičení ve dvojicích, kde se každý může naučit používat základní elementy a další principy pro správné uvolnění těla a mysli, vnímání a propojení celého těla při provádění plynulého nepřerušovaného střídání pohybu a klidu, vedoucí k volnému proudění vnitřní energie. Toto pravidelné cvičení pak všem přináší benefity ve formě zlepšení zdraví, vitalitu a vnitřní klid.

Při cvičení uplatňujeme individuální přístup a postupy pro podporu osobní rozvoje a zlepšení životního stylu každého účastníka našich cvičení.

Vyzkoušet si cvičení a přihlásit se můžete na pravidelném tréninku v úterý 17:30 hod – 19:15 hod v klubovně ve Sportovním areálu Hroch, ulice Veslařská, Brno Komín. První lekce je možné se zúčastnit nezávazně.

Podrobnosti viz. https://www.taichi-yang.cz/cviceni nebo na emailu mstepanek.yangtaiji@seznam.cz.