Sebeobrana dne 8.2.2018

Trénink sebeobrany se ve čtvrtek dne 8.2.2018 nekoná. Následující tréninky budou pokračovat každý čtvrtek jako obvykle 16:00 hod – 17:30 hod.