San Shou – bojové techniky v Tai Ji Quan

Sestava v Tai Ji Quan má víc než 70 pozic, které jsou všechny použitelné pro boj. Ale pokud jsou vhodné pro boj, tak proč vlastně cvičíme Tui Shou? Protože boj v Tai Ji Quan musí být založen na vnímající energii (Ting Jin), vytvořené v Tui Shou. Teprve potom, co získáme tuto energii, jsme schopni správně používat techniky ve volném boji. Pokud nejsi schopen přilepit se ke svému protivníkovi, potom nepoznáš Ting Jin a tvůj volný boj bude stejný jako ve vnějších stylech. Nebude plynulý, ale rozfázovaný, a tak bude každý pohyb špatný.

V Klasických textech se praví: „Díky schopnosti správného kontaktu jste schopni postupně pochopit Jin a od pochopení Jin vede cesta k osvícení.“

Z toho je jasně vidět, že schopnost správného kontaktu s protivníkem je první úrovní. Vnímání energie je úrovní druhou. Schopnost kontaktu není nijak složitá, ale naučit se vnímání energie je mnohem těžší.

(Tai Ji Quan – Otázky a odpovědi, autor Chen Wei-ming, žák Mistra Yang Cheng-fu)