Přihlášky sebeobrana od 6.9.2017

Přihlašování do sebeobrany pro děti a mládež od 10 let na školní rok 2017/2018 bude probíhat od 6. září 2017.

Do sebeobrany se lze přihlásit elektronicky přes www.svcinspiro.cz nebo osobně v kanceláři Inspira. Podrobnosti budou zveřejněny koncem srpna 2017.

Tréninky budou probíhat ve čtvrtek 16:00 hod – 17:30 hod. Z kapacitních důvodů bude počet účastníků omezen.